Privacy

Privacyverklaring Vocal Group XXL

Vanaf 25 mei 2018 wordt de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gehandhaafd, die strenge eisen stelt aan de verwerking van persoonsgegevens. Vocal Group XXL heeft de noodzakelijke maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming te brengen met de voorwaarden van de AVG.

Contactgegevens

Vocal Group XXL
info@vocalgroupxxl.nl
(Kamer van Koophandel onder nummer: 52708322)

Koorlid

De leden van het koor geven de benodigde persoonsgegevens  aan de secretaris van Vocal Group XXL. Deze gegevens zijn nodig om het doel van Vocal Group XXL ten uitvoer te kunnen brengen, om informatie te delen omtrent koorzaken en om het koor te kunnen promoten. Deze gegevens zijn ter inzage voor de bestuursleden en worden niet gedeeld met derden. Mocht het nodig zijn om deze gegevens toch te delen met derden, dan worden de leden daarvan op de hoogte gesteld en wordt er gewerkt met een verwerkingsoverkomst.

Websitebezoeker

De website van Vocal Group XXL is vrij te bezoeken zonder dat u verzocht wordt mee te delen wie u bent.  Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Als men naar aanleiding van de website van Vocal Group XXL contact wil kan dat via een mailbericht naar info@vocalgroupxxl.nl. De aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Websitebezoekers hebben recht om de persoonlijke informatie die zij per mailbericht aan Vocal Group XXL hebben gegeven in te zien en te laten verwijderen.
Vocal Group XXL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

 

Comments are closed.